Fundamenty zwinności

O podstawach agile, na spotkaniu lubelskich sympatyków zwinnych metod produkcji oprogramowania (Lub Lean&agile), opowiadał niedawno Tomasz Serafin z Finanteq.

Przedstawił między innymi fundamentalne różnice pomiędzy metodykami zwinnymi a iteracyjną kaskadą. Opowiadał o tym, które elementy procesu są kluczowe, czym się różni iteracja od inkrementu, a także o tym, jak empiryzm realizowany jest przez Scruma.

Prezentacja Tomka dostępna jest na SlidShare:

 

O Lub Lean&agile
Lub Lean&agile to „lubelska społeczność sympatyków metodyk szczupłych i zwinnych. Spotykamy się regularnie, by dzielić się wiedzą, dyskutować i wspierać.”

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook – tam na bieżąco informujemy o zbliżających się spotkaniach z naszymi ekspertami.

 

Marlena Rubas