Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej eleadergroup.com

eLeader Sp. z o.o. oraz Finanteq SA udostępniają Użytkownikom strony internetowej niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych, ich gromadzeniu i wykorzystywaniu. Za Dane Osobowe rozumie się dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podając swoje dane osobowe na stronie Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez eLeader Sp. z o.o. oraz Finanteq SA w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Użytkowników są: eLeader Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 21-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000193608, NIP 713-258-93-06, REGON 431273170, a także Finanteq SA z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 21-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000521114, NIP 713-30-87-558, REGON 061722409.

Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

W zakresie związanym z daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. W procesie rekrutacji podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika, jednakże niepodanie ich uniemożliwia korzystanie z danej Usługi. Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:

• przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail czy numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

• przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, newslettera z informacjami o nowościach w ofercie administratora danych, artykułami, raportami i analizami rynkowymi. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

• procesu rekrutacji. Dane przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody. Dane przetwarzane dla potrzeb przyszłych rekrutacji przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody.

Prawa użytkownika

Użytkownik zastrzega, że dane przekazuje dobrowolnie, z zastrzeżeniem prawa do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady bezpieczeństwa

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Cookies

eLeader Sp. z o.o. i Finanteq SA oświadczają, że na stronie eleadergroup.com zastosowane są mechanizmy używające pliki cookies. Korzystając z tych stron, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,

2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,

3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików cookies lub uzyskiwania do nich dostępu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce. Poniższe linki kierują do instrukcji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

Google Analytics

W celu dostarczenia anonimowych danych o sposobie korzystania ze strony, strona wykorzystuje również statystyki Google Analytics. Informacje na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć tutaj.

Google Analytics

Zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej eleadergroup.com.