Ryzyka związane z realizacją projektów IT

Czy istnieją projekty IT o praktycznie zerowym ryzyku niepowiedzenia? Pewnie nie, ale wiele z ryzyk, które w projektach informatycznych pojawiają się najczęściej, można skutecznie wyeliminować.

Więcej w artykule na blogu Productive24

Małgorzata Rząd-Poźniak