Zwinna transformacja cyfrowa dużych przedsiębiorstw

Ostatni kwartał roku to w dużych przedsiębiorstwach zazwyczaj czas podsumowań, oceny poziomu realizacji celów, planowania oraz dążenia do zagospodarowania pozostałego budżetu rocznego. Jeśli wśród celów...

Co nowego?